Okna

Z historických pramenů je známo, že výplní okna byl často jen pomaštěný papír, nebo bylo okno vzcela bez výplně, okno mělo pouze okenici. Opakem byla okna katedrál, která byla bohatě vitrážovaná. Okna mohou být také tvarově různá, celistvá nebo dělená. Sdružená okna jsou okna se dvěma nebo více otvory s mezilehlými sloupky a stojkami. Dalším typem jsou okna střešní do šikmé či ploché střechy. Okno je jedním z nutných druhů stavebních otvorů, který slouží především k prosvětlování místností a pro kontakt obyvatel s okolím.

Leave a Reply

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde