Plastová okna

Zimní zahrady

Zimní zahrada se svažující se
čelní stěnou a s posuvnou boční
stěnou. Prosklená střecha má
různě dlouhé krokve.

Zimní zahrada s dekorativním členěním
stěn. Střešní konstrukce je jako obvykle
opatřena hliníkovým vícevrstvým
opláštěním a odvodem dešťové vody.

Zimní zahrada
uspořádaná jako
půdorysný čtvrtoblouk
s jehlanovou střechou.

Zimní zahrady byly již v sedmnáctém století projevem vztahu k přírodě a znamenaly příjemný luxus. Díky nim máte jedinečnou možnost nejen ušetřit na teple ale také být v kontaktu s přírodou po celý rok. Vytvoření prostoru, kam budete chodit rádi relaxovat, není pro profesionály jako jsme my žádný problém. Využití vaší zimní zahrady je jen na vás. Může pro vás být relaxační místností, přechodem do zahrady, nebo vašim soukromým skleníkem.

Leave a Reply

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain