Archive for the "Poistenie" Category

No articles in this category.

Sort by:

Ekonservis pomáhá snižovat následky škod v dopravě

Všichni dopravci a speditéři zboží by si měli uvědomit, že každá přeprava přináší řadu rizik a kdykoli mohou nastat neočekávané problémy. Základem je kvalitní pojištění.   Základní pojištění českých pojišťoven nekryje veškerá rizika spojená s přepravou zboží. Pojistná ochrana zahraničních pojišťoven je nesrovnatelně širší. Tyto smlouvy zahrnují rizika jako například zpronevěru, pojištění inventurních rozdílů, hrubou […]

ALL RISK připojištění

Přeprava zboží přináší různá rizika a může přinést nečekané problémy. Bohužel nepředvídatelné situace se stávají. Následky problémů lze snížit nadstandardním připojištěním s minimální spoluúčastí.   Je důležité si uvědomit rozdíl mezi odpovědnostním pojištěním a ALL RISK připojištěním. Základní rozdíl je v tom, že odpovědnostní pojistka kryje pouze ty škody, které skutečný dopravce mohl předvídat, mohl jim […]

Životné poistenie – istota do budúcna

Myslíte do budúcna? Myslite naň a uzatvorte si životné poistenie! Ako sa hovorí, kto šetrí má za tri, v prípade životného poistenia je to skutočne tak, je to jedno z mála poistení, ktoré v sebe zahŕňa výhody ako je ochrana pred neočakávanými rizikami, peniaze sa Vám šetria a zároveň zhodnocujú a nakoniec je to istá finančná zábezpeka, zaistenie blízkych. Životné […]

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde