Archive for the "Spisovatelia" Category

No articles in this category.

Sort by:
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde