Faradayova klec řeší požadavky na elmag stínění

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektromagnetické rušení (EMI) či elektromagnetická odolnost (EMS) jsou pojmy, se kterými se v běžném životě budeme setkávat čím dál častěji.  Tato problematika úzce souvisí se zvyšujícím se podílem elektronických zařízení, které nás obklopují.

Požadavky na dokonalé elektromagnetické stínění – Faradayova klec – se neustále navyšují co do četnosti, tak do kvality stíněného prostoru. V poslední době se stále častěji setkáváme s poptávkou s důrazem na bezpečnost stíněného prostoru proti odposlechům, případně zabezpečení dat našich zákazníků proti jejich zničení či zcizení elektronickými prostředky.

A proč vlastně potřebujeme elektromagneticky stíněná pracoviště? Pro budování kanceláří a zasedacích místností s nejvyššími nároky na utajení činností a jednání v těchto místnostech – ochrana před odposlechy. Faradayova klec chrání datová centra např. před zcizením dat zvenčí, teroristickými útoky novými formami elektromagnetických zbraní a možností poškození nebo zničení obrovských množství dat silnými elektrickými výboji, např. poškozením el. vedení v blízkosti datového centra.

Dále jde o ochranu informačních a komunikačních systémů a datových archivů před zničením způsobeným silným elektromagnetickým pulsem. Například ochrana životně důležitých systémů před vlivem atmosférických výbojů anebo před vlivem teroristického elektromagnetického impulsu. Ostatně takovéto nebezpečí je v současné době velice reálné a na internetu se dají snadno sehnat návody a prostředky pro výrobu takových zbraní.

V České republice dodává stíněné komory společnost Techniserv, spol. s r.o.

Comments are closed

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde