Factoring jako spolehlivý prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem smluvně sjednaný odkup pohledávek, většinou se splatností do 180 dní, firmou specializující se na factoring. Dodavatelé zboží anebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Společnost zabývající se factoringem je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a obyčejně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring – výhody

Díky  faktoringu  je možné s odběrateli jednat o něco pružněji, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím také konkurenční výhody. Sami si pak také můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Nepřekvapí vás pak také sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Při regresním  faktoringu  faktoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností. Splatnost faktur je pak čtrnáct nebo až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je krátkodobá pohledávka odběratelem uhrazena na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak využíván hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko – definice

U tzv. bezregresního  faktoringu  faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a tím pádem jde o factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem můžete financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se také využívá při dodávkách neověřeným odběratelům, nebo za hranice státu.

Leave a Reply

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain