Zateplenie drevodomov s certifikáciou CE

Zavedenie európskej certifikácie kvality zatepľovacích systémov aj na drevostavby predstavuje zásadný prelom pre zateplenie drevostavieb. Zákazník má teraz väčšiu šancu zorientovať sa v ponuke zatepľovacích systémov na drevostavby a pre svoj dom tak môže žiadať taký systém, u ktorého boli overené predpoklady pre zaistenie dlhodobej životnosti zateplenia.

Spoločnosť STOMIX patrí medzi prvých držiteľov tohto schválenia v Európe a ich zatepľovací systém STX.THERM®GAMA úplne vyhovuje stanoveným technickým požiadavkám a nesie označenie CE.

Zateplenie systémom STX.THERM®GAMA

Zatepľovací systém STX.THERM®GAMA predstavuje jedno z prvých riešení zateplenia na drevostavbách a montovaných konštrukciách s európskou certifikáciou ETA v Európe. Systém je určený na podklady tvorené drevotrieskovými (OSB a DTD), cementotrieskovými (napr. ce-tris) a sadrovláknitými doskami (napr. fer-macell). Systém je vhodný pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitné zateplenie objektov s vysokou odolnosťou proti prasklinám a mechanickému poškodeniu za prijateľnú cenu. Zvýšený tepelný odpor vedie k okamžitému výraznému zníženiu nákladov na vykurovanie a návratnosť investície je veľmi rýchla. K výhodám systému patrí nízke zaťaženie konštrukcie a relatívne nenáročné vyhotovenie zateplenia. Variantom tohto systému je skladba so šedým polystyrénom, vďaka ktorému je možno použiť až o 20 %menšiu hrúbku izolantu pri zachovaní rovnakých tepelno-izolačných vlastností. V celej sieti predajných miest spoločnosti STOMIX je tak k dispozícii zatepľovací systém na drevostavby overený v súlade s najnovším stavom technického poznania.

Zatepľovací systém STX.THERM®GAMA

  • vysoká kvalita zateplenia montovaných drevostavieb s požadovanou energetickou náročnosťou v pasívnom alebo nízkoenergetickom štandarde,
  • overený predpoklad dlhodobej životnosti zatepľovacieho systému (minimálne 25 rokov),
  • odolnosť proti prasklinám a mechanickému poškodeniu (mechanická odolnosť sa ešte zvyšuje použitím špeciálnej organickej akrylátovej disperznej hmoty na lepenie a stierkovanie),
  • možnosť dosiahnuť veľmi dobrých difúznych vlastností, nízkej hydrofobity a vysokého samočistiaceho efektu povrchovej úpravy,
  • široká škála finálnych povrchových úprav,
  • bezplatný nadštandardný odborný servis a rad služieb,
  • bezplatné preškolenie realizačných firiem.

Viac informácií o zateplení budov, nájdete na stránkach spoločnosti STOMIX – experta na zateplenie

Leave a Reply

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde